9994118_indicator_zero_emission_co2_reduce_icon

Årsag til et klimaregnskab

På baggrund af Parisaftalen og CSRD direktivet, øges fokus på udledning i virksomhedernes værdikæder i de kommende år.

For WALLTEC betyder det, at vi, for at blive taget i betragtning som leverandør skal dokumentere udledningen i Scope 1, 2 og 3. Med andre ord skal vi på baggrund af data kunne se hvor vi skal mindske CO2 udslip i vores værdikæde.

Efter grundig oplæring, har vi lavet et vejledende klimaregnskab i Erhvervsstyrelsens værktøj Klimakompasset.

Klimaregnskabet er starten på en proces vi gentager årligt.

Konklusion

Det er vigtigt at sige, at Klimakompasset er et værktøj der giver et vejledende resultat – IKKE et endeligt. Værktøjet er dog stadig så god kvalitet, at det giver os en god retning. Resultaterne fra Klimakompasset peger mod at:

  • Vi har en lille udledning i Scope 1 som er de udledninger vi selv står for – eksempelvis benzinforbrug på vores biler.
  • Vi udleder, ligesom alle andre, mest i scope 3, som er de forhold vi ikke selv kontrollerer. Det er leverandørers udslip i produktionen af det produkt de leverer til os. Det er vi naturligvis ikke herre over, men øvelsen har været at undersøge hvad deres ca. udledning er.

Tiltag

Vi har fokus på at forstå og reducere udledningen i Scope 3.

  • Et konkret tiltag er løbende at udskifte bilparken til eldrevne fremfor fossildrevne køretøjer.
  • Vi skal løbende undersøge om vores produkt kan produceres og transporteres med mindre udledning. Dette har vi løbende dialog om med vores leverandører
EPD
Due Diligence for Bæredygtighed
Listet til svanemærkede byggerier

Ønsker du mere info om facadeplader fra Walltec?