EPD screendump
Digital fil til lca byg hvid

Download vores EPD digitalt og i pdf form

En EPD kan slanke byggeriet

I 2023 har vi fået en EPD (Environmental Product Declaration) på WALLTEC pladen.

En EPD er en varedeklaration, ganske som du kender det fra dine dagligvareprodukter, når du tjekker kalorie- eller fedtindholdet.

Så når vi siger, at en EPD kan slanke byggeriet, er det fordi EPD´en fungerer som arkitektens redskab til at kunne tilpasse byggeriet efter mængden af CO2e.

Arkitekten har 12kg CO2e pr m2 til rådighed i et byggeri. Krydses denne grænse med ét produkt, må arkitekten se efter alternativer. Et andet produkt i samme varegruppe kan have præcis den udledning, der gør at grænsen overholdes. Dermed er byggeriet slanket, så det passer til kravet – uden at miste kvalitet.

EPD – Den nørdede uddybning

EPD´en er lavet ud fra en Livscyklusanalyse (LCA). LCA skal fra januar 2023 laves på samtlige nybyggerier i Danmark.
Når arkitekten beregner et byggeri i et LCA system, må hver kvadratmeter max have en udledning på 12kg CO2e.

Dette beregnes i et system, hvor data fra EPD´en fortæller nøjagtigt, hvad produktet udleder i alle faser fra produktion til afskaffelse. Har man ikke en EPD, tager arkitekten udgangspunkt i generelle tal, som typisk er højere. Uden en EPD risikerer man derfor at blive valgt fra til et nybyggeri.

For DIG som kunde sikrer det – at vi har en EPD – at du har en detaljeret og certificeret analyse af vores produkt. EPD´en er tredje parts verificeret ud fra krævende ISO standarder.

Due Diligence for Bæredygtighed
Listet til svanemærkede byggerier
Klimaregnskab

Ønsker du mere info om facadeplader fra Walltec?